Beginning of page content
Benvingut/da a la Bústia Ciutadana, des d'on podrà proposar suggeriments, demanar informació o formular queixes a l'Ajuntament de Lleida.

Per realitzar una comunicació ha d'emplenar les dades que es demanen a continuació i prémer el botó "Envia".


Informació bàsica sobre protecció de dades:
Les dades recollides seran incorporades i tractades en l'activitat de tractament 'Suggeriments i reclamacions', responsabilitat de l'Ajuntament de Lleida, situat a la plaça Paeria, núm. 1, 25007-Lleida, davant de qui les persones afectades podran exercir els seus drets. La finalitat del tractament és l'atenció d'un suggeriment, informació o queixa, i la millora de la qualitat dels serveis de l'Ajuntament i de la ciutat de Lleida. El tractament de dades queda legitimat amb el compliment d'una obligació legal de l'Ajuntament en virtut de l'art. 6.1 c) del Reglament General de Protecció de Dades en relació amb l'article 132 de la Llei de Bases de Règim Local. Les dades no es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits previstos en l'ordenament jurídic. Té dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Correu electrònic de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@paeria.es. Per més informació detallada faci clic aquí.

010